Pogoji za uporabo spletnega portala tacticool.si

Nahajate se na spletnem portalu Tacticool.SI, vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na spletni portal tacticool.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal tacticool.si, (Tacticool.SI).

Spreminjanje pogojev uporabe

Tacticool.SI si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala tacticool.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Portal tacticool.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala tacticool.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik portala tacticool.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala tacticool.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu, urednikom, upraviteljem ali lastnikom portala Tacticool.SI. Ravno tako ni dovoljeno onemogočeanje ali oviranje uporabe drugim uporabniku portala taticool.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala tacticool.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabnika. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: webmaster@tacticool.si.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom tacticool.si družbi Dnevnik jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij oz informacije, samo posredujete z izrecnim navajanjem originalnega vira teh informacij. Z oddajo tega materiala in informacij portalu Tacticool.SI in njegovim urednikom, upraviteljem in lastnikom dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov;

Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabila portal Tacticool.SI, ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Spletni portal Tacticool.SI ni obvezan objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite.

Ta člen ne velja za identifikacijske podatke, ko posredujete dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev portala. Za določila, pogoje in za dodatne informacije o delovanju portala tacticool.si si preberite tudi izjavo o varovanju zasebnosti.

Uporabniške vsebine

Spletno mesto tacticool.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih novic (v nadaljevanju uporabniške vsebine). Spletni portal Tacticool.SI, uredniki, upravitelji strani in lastniki portala ne odgovarjajo za uporabniške vsebine, objavljene na tacticool.si. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Uredništvo spletne portala tacticool.si sicer spremlja komentarje uporabnikov objavljene na portalu vendar ne more pregledovati vseh uporabniških sporočil in ni odgovorno za njihovo vsebino, si pa pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

Z objavo uporabniške vsebine se strinjate s prikazom na spletnem mestu in s povezano promocijsko rabo, online inoffline. Strinjate se, da lahko vse vsebine, ki jih predložite, Tacticool.SI ureja, objavi, prenaša, ali prikaže in se odrekate vsem moralnim pravicam, ki jih imate pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjate. Spletnemu portalu Tacticool.SI dajete stalno, neizključno, globalno,nelicenčno, pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja (vključno s prilagajanjem na streaming, mobilne, digitalne tehnologije, tehnologije za nalaganje, za oddajanje in druge tehnologije).

V uredništvu tacticool.si si prizadevamo za to, da oblikujemo uporabniško skupnost, ki pa uspeva le, kadar se člani počutijo dobrodošle in varne. Zato morajo člani upoštevati določena pravila obnašanja:

Prepovedana je objava kakorkoli opravljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali drugače nelegalnih vsebin.
Bodite vljudni. Ne grozite ali žalite drugih uporabnikov, ne uporabljajte opolzkega jezika ali namerno motite razprave s ponavljajočimi sporočili, sporočili brez pomena ali spam-sporočili.
Uporabljajte spoštljiv jezik. Ne uporabljajte jezika, ki bi žalil ali diskriminiral na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferenc, starosti, regije, nezmožnosti.
Kakršenkoli sovražni govor je osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev tacticool.si.

Razpravljajte, toda ne napadajte. V skupnosti različnih mnenj vedno prihaja do nestrinjanj. Uredništvo tacticool.si spodbuja aktivno razpravo in pozdravlja vroče razprave. Toda osebni napadi so neposredno kršenje pravil uporabe in so osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev tacticool.si. Možnost objavljanja uporabniških vsebin se uporablja le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja uredništva tacticool.si ne boste distribuirali ali drugače objavljali kakršnekoli vsebine, ki promovira posamezne dejavnosti, produkte ali storitve in vodijo do komercialnih spletnih strani. Prisvajanje tujih slik, besedil ali člankov brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano. Ne kopirajte celih besedil, ki so avtorsko zaščiteni. Povzemite in naredite povezavo na originalni vir.
Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih obvestil uredništvo tacticool.si.

Omejitev odgovornosti

Spletni portal Tacticool.SI (tacticool.si) ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala tacticool.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ”take, kot so” brez kakršne koli garancije. Spletni portal Tacticool.SI in/ali njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Spletni portal Tacticool.SI in/ali njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala tacticool.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na portalu tacticool.si ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bila Spletni portal Tacticool.SI ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerimkoli delom portala tacticool.si, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala tacticool.si ne uporabljate več.

Uporabniška podpora

Spletni portal Tacticool.SI ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve portala tacticool.si na samem portalu. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili jih lahko posredujete na elektronski naslov: info@tacticool.si.

Opombe o intelektualni lastnini

Vsa vsebina portala tacticool.si, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo spletnega portala Tacticool.SI oz originalnih avtorjev, navedenih v vsebini prispevka, novice ali članka, ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve portala tacticool.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

Spletni portal Tacticool.SI ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s portalom tacticool.si, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane. Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Splošno

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom tacticool.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Pri temu potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in družbo Dnevnik.

Spletni portal Tacticool.SI lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice družbe Dnevnik, da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo portala tacticool.si ali informacij, danih ali pridobljenih pri družbi Dnevnik, ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja portala tacticool.si. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in družbo Dnevnik glede na storitve portala tacticool.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in spletnim portalom Tacticool.SI glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Uporaba in citiranje vsebin

Vvse vsebine, ki so objavljene na spletni strani Tacticool.SI ali izvirajo z te strani in so objavljene na ali preko podstrani na socialnih omrežjih v imenu spletnega portala Tacticool.SI ali na kateremkoli drugem nosilcu vsebin, so neodvisno od prenosne poti, prek katere uporabnik dostopa do vsebin, in neodvisno od platforme, na kateri je vsebina, zaščitene in se smejo uporabljati zgolj v obsegu in na način, kot ju določa zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih pravic, in v skladu s pogoji uporabe vsebin, kot so opredeljeni v nadaljevanju. Imetnik vseh navedenih avtorskih pravic je Spletni portal Tacticool.SI in njeni sodelavci. Ker pravila uporabe in citiranja niso vedno enostavno razumljiva in ker so v določenih primerih odvisna od imetnika avtorske pravice, smo vam pripravili enostavna pravila, ki naj vam pomagajo pri razumevanju, kdaj in na kakšen način lahko uporabljate vsebine.

Na kaj morate paziti?

Kadarkoli uporabljate avtorsko varovano delo, morate navesti imetnika moralne avtorske pravice (na primer: novinar Janez Novak) in imetnika materialne avtorske pravice (na primer: Tacticool.SIik). Citiranje in povzemanje naših vsebin je vedno dovoljeno, dokler je citat ali povzemanje kot tako navedeno v citatu oz povzetku in kot vir naveden spletni portal Tacticool.SI. V primeru, da se citiranje in/ali povzemanje vsebine objavlja na spletu, je obvezena tudi povezava tako do osnovne strani spletnega portala, torej tacticool.si kot tudi povezava do samega članka oz novice, z katerega je bila vsebina delno ali v celoti povzeta. Pri citiranju ali povzemanju morate navesti avtorja vsebine.

Kadar vsebino neposredno citirate, ste jo dolžni dati med narekovaje:

Primer:
Urednik spletnega portala Tacticool.SI, Janez Novak navaja: »vsebina citata«.

Kadar povzemate vsebino s svojimi besedami, ste dolžni povzemati na naslednji način:

Primer:
Urednik spletnega portala Tacticool.SI, Janez Novak navaja, da je (vsebina vašega povzetka).

Če citirate ali povzemate vsebine v elektronskih medijih, morate pri citiranju ali povzemanju vedno zagotoviti elektronsko povezavo z vsebino, ki jo citirate (hyperlink):

Primer:
Urednik spletnega portala Tacticool.SI, Janez Novak navaja (tacticool.si/zgodba) navaja, da je (vsebina vašega povzetka).

Kadar povzemate ali citirate vsebino z namenom oglaševanja ali ko vsebino posredujete drugim proti plačilu ali z namenom pridobivanja prihodkov, morate pred tem pridobiti ustrezno izrecno pisno soglasje. Za soglasje nam, prosimo, pišite na naslov info@tacticool.si.

Avtor v skladu z veljavno zakonodajo izrecno prepoveduje, da se brez izrecnega pisnega soglasja reproducira v periodičnem tisku aktualne članke iz takega tiska, v katerih so obravnavana splošna vprašanja, razen kadar ti pogoji določajo drugače ali imate izrecno osebno privolitev imetnika avtorskih pravic za tako uporabo.

Brezplačno je dovoljeno pripraviti in reproducirati povzetke izdanih časopisnih in podobnih člankov v pregledih tiska, kadar je navedeno povzemanje ali citiranje opredeljeno kot ga določajo ta pravila uporabe in citiranja. Uporaba za fizične osebe, kadar uporabljajo delo izključno za zasebne namene in ga ne posredujejo javnosti, je brezplačna. Na primer ko skopirate članek in ga pošljete svojim družinskim članom ali najožjim prijateljem. Uporaba vsebin na platformah, kjer ima do vsebin dostop širši krog oseb oziroma javnost, kot so Facebook, Linkedin in podobne, je dovoljena, skladno z zgoraj navedenimi pravili citiranja in uporabe, poleg tega je treba navesti elektronsko povezavo do originalne vsebine.

RSS in družbena omrežja

Osnovna uporaba RRS-kanalov ali drugih komunikacijskih kanalov je dovoljena in je brezplačna. Sem sodijo na primer povezave na Facebook, Twitter, WordPress, Linkedin, Google+, Instagram in podobne kanale za posredovanje povezave na originalno vsebino. Kadar vključite elektronsko povezavo v vsebino neke druge strani, morate navedeno vsebino povezati z originalno vsebino.

Uporaba RSS-feedov ali komunikacijskih kanalov z namenom pridobivanja prihodkov je dovoljena zgolj ob predhodnem izrecnem pisnem soglasju. Za pridobitev morebitnega soglasja ali pogoje uporabe nam, prosimo, pišite na naslov info@tacticool.si. Šteje se, da opravljate dejavnost in uporabljate vsebino z namenom pridobivanja prihodka, če iz naslova uporabe vsebin neposredno pridobivate kakršnekoli prihodke, kot so na primer prihodki iz oglaševanja, ali če je dostop do vsebin, pri katerih uporabljate naše vsebine prek RRS-feedov ali komunikacijskih kanalov, plačljiv.

Za uporabo RSS-feedov ali komunikacijskih kanalov v blogih, ki jih vodijo, pišejo, sestavljajo, so uredniki in nosilci po vsebini in naravi bloga fizične osebe in ne pravne osebe in za katere ne prejemate nikakršnega prihodka za svoje delo ali za delovanje bloga ali posameznih vsebin na blogu, ne potrebujete našega soglasja in ste dolžni zgolj zagotoviti elektronsko povezavo na originalno vsebino in navedbo avtorstva. Veljajo pa pravila citiranja.

Fotografije, video- in avdioposnetki

Fotografije, avdio- in videoposnetki se ne smejo uporabljati, če za to nimate izrecnega pisnega soglasja. Za pridobitev morebitnega soglasja ali pogoje uporabe nam, prosimo, pišite na naslov info@tacticool.si. Navedene vsebine praviloma niso last spletnega portala Tacticool.SI in jih mora tudi Tacticool.SI plačati oz zanje pridobiti dovoljenje za uporabo in objavo, posledično jih lahko uporablja zgolj za namene objave v svojih medijih. Dovoljena pa je omejena uporaba fotografij, avdio- in videoposnetkov na način, da v svoje vsebine vključite povezavo do originalnih vsebin.

Fotografije, avdio- in videoposnetki, katerih avtor je spletni portal Tacticool.SI in njeni sodelavci in kjer je to izrecno navedeno na sami fotografiji, se lahko omejeno uporabljajo na blogih, ki jih vodijo, pišejo, sestavljajo, so uredniki in nosilci po vsebini in naravi bloga fizične osebe in ne pravne osebe in za katere ne prejemate nikakršnega prihodka za svoje delo ali za delovanje bloga ali posameznih vsebin na blogu. Za pridobitev soglasja nam, prosimo, pišite na naslov citat@dnevnik.si.

Dovoljeni so tako imenovani zajemi zaslona (screenshot) naših strani, kadar ti služijo dokumentarnemu namenu ali kadar želite opozoriti na vsebino na naši strani. Zagotovljena mora biti neposredna elektronska povezava na originalno vsebino, če je ta dosegljiva. Če ta ni dosegljiva, mora biti zagotovljen natančen opis, kje se originalna vsebina nahaja. Poleg zgoraj naštetih pravil veljajo sicer običajna pravila, ki jih določa zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih in sorodnih pravic.

Kazenska in odškodninska odgovornost

Na vseh vsebinah, ki jih uporabljate na zgoraj opisane načine, v vseh primerih in za vedno obdržijo avtorske in sorodne pravice spletnega portala Tacticool.SI in njegovih sodelavcev. Spletni portal Tacticool.SI in sodelavci spletnega portala Tacticool.SI vas prosijo, da spoštujete njihovo delo in da zato spoštujete tudi pravila uporabe njihovih del, kot so navedena zgoraj. V primeru kršitev vas opozarjamo, da ste kazensko in odškodninsko odgovorni in da bo spletni portal Tacticool.SI zavarovala pravice družbe in svojih sodelavcev.

Vse blagovne znamke, ki jih spletni portal Tacticool.SI uporablja v svojih časnikih in na spletnih straneh, so zaščitene in se lahko uporabljajo samo ob pogojih, določenih zgoraj in v skladu z veljavno zakonodajo. Če imate dodatna vprašanja ali bi želeli uporabljati vsebine na načine, ki niso opredeljeni zgoraj, ali pa bi želeli izvedeti za pogoje uporabe vsebin, ki niso opredeljeni, nam, prosimo, pošljite vprašanje na naslov info@tacticool.si in poslali vam bomo ustrezna pojasnila.

Tacticool.si © 2016 | Vse pravice pridržane